- -

   MENU


   Strona główna

   Produkty

   Ceny

   Smażalnia

   Kontakt

    Zapytanie na roboty
    budowlane realizowane
    w ramach projektu
    "Ryby jak dawniej"
    (opublikowano
    10.07.2018)


    Załącznik 1

    Załącznik 2

    Załącznik 3

    Załącznik 4

    Promocja

    
     Przetwórstwo i Wędzenie Ryb Małgorzata Dzierżyńska realizuje projekt „Mazurskie smaki po staremu”
     współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego
     Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 01.05.02
     Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.
    
czytaj dalej

     RYBY Z MAZUR
    

C    Agencja Fotograficzno Wydawnicza "MAJ"    2009 - 2019